Over Cultuurbuur

Ter bevordering van cultuurbereik in de wijken presenteert Cultuurbuur werk van professionele Rotterdamse kunstinstellingen op de diverse wijkpodia in de stad.
Deze samenwerking biedt (grote) kunstinstellingen uit Rotterdam de mogelijkheid hun publieksbereik te vergroten, tegelijkertijd krijgen wijkpodia gelegenheid om meer culturele activiteiten aan te bieden aan de wijkbewoners.

Cultuurbuur werkt samen met Locale Cultuurcentra en Rotterdamse gezelschappen aan kwaliteitsvoorstellingen voor iedereen. Cultuurbuur benadert de Rotterdamse gezelschappen om hen te enthousiasmeren hun voorstellingen te presenteren op wijkpodia. Naast het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Scapino Ballet (deelnemers van het eerste uur), werkt Cultuurbuur inmiddels samen met een groot aantal Rotterdamse gezelschappen.  
 
De gemeente Rotterdam komt geïnteresseerde gezelschappen tegemoet in de financiële kosten door middel van een subsidie. Meer informatie over deze subsidieaanvraag is te verkrijgen bij Malina Spoor, projectleider Cultuurbuur. 
 
Kijk voor de programmering onder het kopje 'te zien' op deze site.